Colectivul de cercetători

MEMBRI

 1. Lect. Univ. Dr. PETRONIA POPA PETRAR – director
 2. Prof. Univ. Dr. SANDA BERCE – director fondator/ cercetător științific colaborator
 3. Lect. Univ. Dr. ELENA PĂCURAR – secretar științific
 4. Conf. Univ. Dr. CARMEN BORBÉLY
 5. Conf. Univ. Dr. ERIKA MIHÁLYCSA-BÁNYÁSZ
 6. Conf. Univ. Dr. RAREȘ MOLDOVAN
 7. Conf. Univ. Dr. LILIANA POP
 8. Conf. Univ. Dr.. ALINA PREDA
 9. Lect. Univ. Dr. DANIEL DARVAY
 10. Lect. Univ. Dr. ROXANA MIHELE
 11. Lect. Univ. Dr. EUGEN WOHL
 12. Asist. Univ. Dr. ALEX CIOROGAR
 13. Dr. CĂLINA PĂRĂU

 

MEMBRI ASOCIAȚI:

 • Prof. PATRICK MCGUINNESS, Universitatea Oxford
 • Dr. SEÁN BURKE, cercetător independent
 • Dr. AGOTA MÁRTON, postdoctoral fellow, Universitatea Oxford
 • Dr. IMOLA NAGY-SERES, POSTDOCTORAL FELLOW, Universitatea din Leeds/Universitatea Tokio
 • Drd. ORSOLYA-NOÉMI SZŰCS, Universitatea catolică Pázmány Péter

MASTERANZI:

 • ANDREEA BELEUȚĂ
 • CATRINEL DAMIAN
 • ANDREEA GYORFI
 • PAUL PARASCHIV
 • ANDREI-BOGDAN POPA
 • CEZAR POPA

 

Prof. univ. dr. Sanda Berce, Departamentul de Limba și Literatura Engleză, Facultatea de Litere, UBB, este absolventă a Facultății de Litere din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. A susținut doctoratul în anul 1999, cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Teorie literară.

 • Cursuri predate: literatura irlandeză – Canonul literar irlandez, Romanul irlandez (masteratul de Studii Irlandeze), Teatrul britanic.
 • Aria de cercetare: literatură engleză și irlandeză (modernism și postmodernism), literatură britanică contemporană, canonul literar, teorie literară (teoria formelor și a genurilor literare, poetică și naratologie, teoria receptării, antropologie literară), teorie-critică anglo-americană.

 

Conf. univ. dr. Carmen Borbély, Departamentul de Limba și Literatura Engleză, Facultatea de Litere, UBB, este absolventă a Facultății de Litere din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Si-a sustinut doctoratul in 2008 cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Literatură britanică.

 • Cursuri predate: Literatura engleză a secolului al XVIII-lea, Reprezentări ale postumanului in proza contemporană britanică, Noul gotic al romanului britanic contemporan (masteratul de Studii Culturale Britanice), Ficțiune gotică irlandeză (masteratul de Studii Irlandeze).
 • Aria de cercetare: literatura secolului al XVIII-lea, studii de gen, ficțiune gotică, postumanism.

 

Lect. univ. dr. Petronia Popa Petrar, Departamentul de Limba și Literatura Engleză, Facultatea de Litere, UBB, este absolventă a Facultății de Litere din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Si-a sustinut doctoratul in 2008 cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Literatură britanică.

 • Cursuri predate: Literatura engleză a secolului XX, Romanul modernist, Reprezentări ale postumanului in proza contemporană britanică, Interpretări de texte.
 • Aria de cercetare: literatura engleză a secolului XX și contemporană, modernism și postmodernism, critică și teorie literară anglo-americană.

 

Lect. univ. dr. Elena Păcurar, Departamentul de Limbi Străine Specializate, Facultatea de Litere, UBB, este absolventă a Facultății de Litere a universității “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca. Și-a susținut doctoratul in anul 2011 cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Literatură anglo-irlandeză.

 • Cursuri predate: Limba engleză specializată, Turism cultural.
 • Aria de cercetare: literatură britanică modernă și postmodernă, romanul modernist anglo-irlandez, teorie și critică literară anglo-americană, estetica avangardei.

 

Lect. univ. dr. Dr. Erika Mihálycsa-Bányász, Departamentul de Limba și Literatura Engleză, Facultatea de Litere, UBB, este absolventă a Facultății de Litere din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Si-a sustinut doctoratul in 2008 cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Literatură anglo-irlandeză.

 • Cursuri predate: Literatura engleză a secolului XX, Romanul britanic contemporan, Interpretări de texte, James Joyce (masteratul de Studii Irlandeze).
 • Aria de cercetare: literatură anglo-irlandeză de secol XX, modernismul și postmodernismul, t și critică literară anglo-americană, traduceri și traductologie.

 

Conf. univ. dr. Rareș Moldovan, Departamentul de Limba și Literatura Engleză, Facultatea de Litere, UBB, este absolvent al Facultății de Litere din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. A susținut doctoratul în anul 2004, la National University of Ireland, Maynooth, cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Teorie literară.

 • Cursuri predate: Literatură americană, Literatură și film american, Literatură și film irlandez, Samuel Beckett (masteratul de Studii Irlandeze).
 • Aria de cercetare: literatura britanică și americană modernă și contemporană, teorie literară și studii culturale.

 

Asist. Univ. Dr. Alex Ciorogar (Departamentul de Limba și Literatura Engleză) a absolvit Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai. A susținut doctoratul în anul 2020, cu o teză în domeniul Filologie, specializare Literatură Comparată.

 • Aria de cercetare: studii auctoriale, romantismul britanic, teorie literară, hermeneutică, scrierea academică, retorică.
 • Cursuri predate: poezia sec. al XVIII-lea și romantismul; curs practic de interpretări de texte, curs practic de scriere de eseuri.

 

Conf. univ. dr. Liliana Pop, Departamentul de Limba și Literatura Engleză, Facultatea de Litere, UBB, este absolventă a Facultății de Litere din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. A susținut doctoratul în anul 2000, cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Literatură engleză.

 • Cursuri predate: Romantismul britanic, Poezia modernă britanică și americană, Interpretări de texte, Opera lui W.B.Yeats (masteratul de Studii Irlandeze), Literatura femeilor (masteratul de Studii Irlandeze).
 • Aria de cercetare: literatură britanică și americană (poezia de la romantism la modernism).

 

Conf. univ. dr. Alina Preda, Departamentul de Limba și Literatura Engleză, Facultatea de Litere, UBB, este absolventă a Facultății de Litere din cadrul Uății Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Și-a susținut doctoratul în anul 2006 cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Literatură engleză.

 • Cursuri predate: Analiza discursului, Sintaxă engleză, Limbă și societate, Reprezentari ale genului in romanul britanic contemporan (masteratul de Studii culturale britanice).
 • Aria de cercetare: lingvistica și filozofia limbajului (sintaxă, semantică formală, traductologie), studii culturale și media, studii de gen, romanul britanic contemporan.

 

Lector univ. dr. Roxana Mihele, Departamentul de Limbi Străine Specializate, Facultatea de Litere, UBB, este absolventă a Facultății de Litere din cadrul Universității Oradea. Și-a susținut doctoratul în anul 2010 cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Romanul iudeo-american.

 • Cursuri predate: Limba engleză specializată, Cultura și civilizație britanică.
 • Aria de cercetare: literatură americană de secol XX, teorie și critică literară anglo-americană, multiculturalismul american, romanul iudeo-american și britanic.

 

Lector univ. dr. Daniel Darvay, Departamentul de Limba și Literatura Engleză, Facultatea de Litere, UBB, este absolventă a Facultății de Litere din cadrul Uății Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Și-a susținut doctoratul în anul 2011, la Universitatea Oklahoma cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Literatură engleză.

 • Cursuri predate: Literatură americană, Modernismul britanic și cultura literară, Introducere în studiul literaturii, Compoziție.
 • Aria de cercetare: literatura britanică și americană modernă și contemporană, istoria și teoria romanului, critica și teoria secolului XX, cultura gotică.

 

Dr. Călina Părău a absolvit Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai. Și-a susținut doctoratul în anul 2020, cu o teză în domeniul Filologie, specializarea Literatură comparată.

•           Cursuri predate: seminarii de teoria literaturii, limba engleză specializată