Despre

Centrul de Cercetare a Romanului Anglofon Modern s-a înființat în anul 2006, sub denumirea Centrul de Cercetare a Romanului Britanic Contemporan și a fost acreditat de către UBB în 2007, 2013 și în 2016 (prin Hotărârea CA 22553/24.11.2016).  Titulatura „Centrul de Cercetare a Romanului Britanic Contemporan” corespundea stadiului cercetării în domeniu și intereselor echipei la momentul respectiv. Noua denumire este propusă însă din considerente:

 1. științifice: pe de o parte, terminologia curentă utilizată în domeniu „descentralizează” hegemonia britanică pentru a conferi recunoaștere romanului american, irlandez, scoțian, galez, australian, neo-zeelandez, african etc. de expresie engleză (vezi, de exemplu, Ursula K. Heise, ed., Futures of Comparative Literature. ACLA State of the Discipline Report,  Routledge, London and New York, 2017); pe de altă parte, conceptul de „modern” permite investigarea rădăcinilor istorice ale scriiturii contemporane;
 2. practice: corespunzând diversificării intereselor membrilor vechi și noi, conform direcțiilor de cercetare descrise mai jos.

Este important de precizat însă că titulatura „Centrul de Cercetare a Romanului Anglofon Modern” nu exclude, ci dimpotrivă, face posibilă continuitatea proiectelor permanente ale echipei într-un cadru adaptat noilor realități geopolitice și oportunităților de diseminare a rezultatelor cercetării. Romanul american și cel irlandez, precum și dialogul lor continuu cu tradiția britanică, au constituit, din primele momente de coagulare a echipei, puncte principale de focalizare a activității membrilor. Cu atât mai mult se justifică această reorientare în contextul descris recent ca „world literature” (Pascale Casanova, David Damrosch, Franco Moretti) care confirmă din nou, dacă mai era nevoie, ideea că nicio cultură nu poate fi studiată dintr-o perspectivă a izolării.

Tematica de cercetare și direcții CDI curente

Centrul de Cercetare a Romanului Anglofon Modern își continuă direcțiile de cercetare asumate în misiunea inițială, acordând o deosebită atenție formelor consacrate de schimb de idei (dezbateri, seminarii de catedră, lansări de carte etc.), de muncă în echipă (proiecte editoriale comune și proiecte de cercetare comune) și de transfer de cunoaștere la nivel curricular și al activității științifice a studenților (atragerea unui număr tot mai crescut de tineri masteranzi și doctoranzi în cadrul Centrului). Centrul a avut întotdeauna și continuă să aibă în vedere îmbinarea cercetării de tip filologic consacrat (în mod tradițional concretizată prin articole și mai ales cărți de autor) cu forme mai moderne de cercetare în echipă, adaptate noilor cerințe ale excelenței în cunoaștere în lumea contemporană.

Tematica generală de cercetare: romanul de expresie engleză al secolelor al XX-lea și al XXI-lea (modernist, postmodernist, contemporan), cu diversele sale ramificări spațiale. În acest sens, termenul „modern” din numele centrului are în vedere racordarea genului literar vizat la multiplicitatea modernității istorice și rolul acestuia de mediator între culturi, identități și forme ale subiectivității. Abordate ca forme privilegiate de negociere a viziunii asupra realității, scriitura romanescă și actul lecturii devin exerciții interpretative indispensabile în contextul fluxului rapid al informației la scală globală și al epocii „fake news.”

Activitatea echipei are fundamentări teoretice ce țin de o tipologie de cercetare inter- și multidisciplinară, pornind de la necesitatea racordării disciplinei literaturii nu doar la stadiul actual al cercetărilor din domeniu, ci și la o realitate a experienței și la un prezent asumat. Din acest punct de vedere, interesele noastre se aliniază programelor de cercetare vizibile în plan european și internațional, dar propune în același timp direcții, idei și metodologii inovatoare, pătrunzând pe teritorii mai puțin explorate în bibliografia de specialitate existentă.

Obiectivele noastre principale au în vedere definirea raporturilor dintre:

 1. narațiune și cultură: narațiune și istorie; narațiune și (auto)biografie; narațiune și politică; narațiune și societate;
 2. reprezentările identităților individuale și colective în romanul de expresie engleză a secolelor al XX-lea și al XXI-lea
 3. discursuri, media, arte și tehnologii (intermedialitate, transmedialitate) în epoca digitalizării și a comunicării electronice
 4. (inter)subiectivitate și conștiința ecologică în epoca Antropocenului

Direcții curente de cercetare:

 • modernitate-modern(isme): reașezări terminologice în orizontul secolului al XXI-lea;
 • teoriile receptării: complementaritatea și convergența sistemelor de interpretare a textului;
 • teorii ale autenticității și ale auctorialității;
 • ecocritică, geocritică, gender studies, postumanism;
 • memory studies; postcolonialism/postcolonialitate; literatura diasporei;
 • teoria și practica traducerii romanului.

            Centrul din cadrul Departamentului

Centrul pentru Studiul Romanului Anglofon Modern este găzduit de Departamentul de Limbă și Literatura Engleză al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România. Împărtășind obiectivele de cercetare și predare ale departamentului, ne preocupă, pe de-o parte, promovarea colaborării academice între membri și transferul de cunoștințe către studenți. Suntem interesați, pe de altă parte, de implicarea tinerilor cercetători în proiectele centrului sau de utilizarea rezultatelor cercetării noastre în activitatea didactică. În acest scop, organizăm întâlniri periodice și ateliere la care participă membrii echipei, studenții noștri și vorbitori invitați.