13 Decembrie 2010

Seminar CCRBC dedicat urmãtoarelor traduceri ale membrilor centrului:

Sebastian Barry – The Secret Scripture, în traducerea conf.dr. Liliana Pop (Jurnalul ascuns, Editura Univers, Bucureºti, 2008)

Thomas Pynchon – Gravity’s Rainbow, în traducerea lect.dr. Rareº Moldovan (Curcubeul gravitaþiei, Editura Polirom, 2010)

John McCourt – The Years of Bloom. James Joyce in Trieste 1904-1920, în traducerea asist.dr. Erika Mihalycsa (A viragzas evei. James Joyce Triesztben, 1904-1920, Savaria University Press, Szombathely, 2010)